About ชุ่มฉ่ำ Branding

ชุ่มฉ่ำ branding
มาจากไหน?

ใครเห็นชื่อก็ต้องสะดุด เกิดจากคำพูดติดปากของ คุณอีฟ ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งองค์กรมีญาติคนนึงเขาจะพูดติดปากว่าฉ่ำ คุณอีฟเลยติดเขามาเอะอะก็ฉ่ำ อะไร ๆ ก็ฉ่ำ สวยฉ่ำ ดีฉ่ำ ปังฉ่ำจะทำบริษัทก็เลยเป็น ชุ่มฉ่ำ Branding

หลงรัก Branding ตั้งแต่เด็กนำมาสู่การเปิดบริษัทสร้างแบรนด์

คุณอีฟเดิมทีสมัยวัยเด็กเป็นคนบ้าดารามาก ถึงขั้นสร้างเวบบอร์ดช่วยโปรโมตให้คนมาเข้าคลับเยอะ ๆ แม้จะอายุได้เพียง 14 ปีแต่ด้วยความรักในดาราทำให้ฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ด้านการทำสื่อ การ PR จนเวบบอร์ดนั้นติด Top ได้

มาถึงช่วงเรียนปี 2 ที่ธรรมศาสตร์ เริ่มต้นทำธุรกิจ Pre-order สินค้านำเข้าจากจีน ขายรองเท้าออนไลน์ก็ขายได้เกินความคาดหวังมากกว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่เกือบ 10 เท่า

จนเรียนจบตัดสินใจไปทำงานที่มูลนิธิพัฒนาตัวเองแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนฝีมือก่อนมาสร้างธุรกิจตัวเองจริงจัง ด้วยความอยากลองของจัดการ Rebrand โปรเจคค่ายเด็กใหม่ ทำให้ดึงดูดเด็กเก่งต่างมหาวิทยาลัยร่วมก่อตั้งเพจ 'เกลา นิสัยอันตราย' โดยช่วง 2 ปีแรกที่ก่อตั้งคุณอีฟเป็นผู้ดูแล Branding และ Content ทั้งหมด

ผ่านงานเบื้องหลังสัมภาษณ์จัดทำคลิป 3 นาทีบุคคลระดับประเทศมาหลากหลาย อาทิ นาย ณภัทร ดร.ชัชชาติ ครูเงาะ รสสุคนธ์กองเกตุ เป็นต้น

ปัจจุบันได้ส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องดูแลต่อและนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาเปิดบริษัทต่อยอดให้กับผู้ประกอบการตัวจริงได้มีตัวตนบนโลก Online

ภารกิจ "ตัวจริงต้องมีที่ยืน"

คุณจะได้ร่วมงานกับทีมชุ่มฉ่ำ ทีมที่ทุกคนเรามีจุดยืนเดียวกันคือทำให้ผู้ประกอบการที่เป็น 'ตัวจริง' ในวงการได้มีที่ยืน มีตัวตนในสังคมมากขึ้น

ตัวจริงในนิยามของชุ่มฉ่ำคือ ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจในการทำธุรกิจสุจริต ซื่อสัตย์ มีสินค้าที่ Feedback ดีมากกว่าเสีย

เราอยากเป็นเบื้องหลังร่วมสร้างบุคคลต้นแบบที่ดีทางธุรกิจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เดินรอยตาม

เราไม่ใช่ Agency ที่ทำให้ใครก็ได้

ที่นี่คุณจะได้ร่วมงานกับเราต่อเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เป็นข้อดีของทั้งสองฝ่าย

ทีมชุ่มฉ่ำยึดหลักการทำงานบนพื้นฐานของความสุข ความสุขเกิดขึ้นจากการได้ร่วมงานกับลูกค้าที่ใช่ ลูกค้าที่เชื่อใจกัน เหมือนคนตกลงเป็นแฟนกัน

ถ้าต่างฝ่ายต่างเคมีเข้ากัน ความสัมพันธ์ดี มีความสุข ผลงานก็จะออกมาดี ทำงานกับทีมที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ลูกค้าก็จะได้งานที่ประณีต

ชุ่มฉ่ำ branding
มาจากไหน?

ใครเห็นชื่อก็ต้องสะดุด เกิดจากคำพูดติดปากของ คุณอีฟ ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งองค์กรมีญาติคนนึงเขาจะพูดติดปากว่าฉ่ำ คุณอีฟเลยติดเขามาเอะอะก็ฉ่ำ อะไร ๆ ก็ฉ่ำ สวยฉ่ำ ดีฉ่ำ ปังฉ่ำจะทำบริษัทก็เลยเป็น ชุ่มฉ่ำ Branding

หลงรัก Branding ตั้งแต่เด็กนำมาสู่การเปิดบริษัทสร้างแบรนด์

คุณอีฟเดิมทีสมัยวัยเด็กเป็นคนบ้าดารามาก ถึงขั้นสร้างเวบบอร์ดช่วยโปรโมตให้คนมาเข้าคลับเยอะ ๆ แม้จะอายุได้เพียง 14 ปีแต่ด้วยความรักในดาราทำให้ฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ด้านการทำสื่อ การ PR จนเวบบอร์ดนั้นติด Top ได้

มาถึงช่วงเรียนปี 2 ที่ธรรมศาสตร์ เริ่มต้นทำธุรกิจ Pre-order สินค้านำเข้าจากจีน ขายรองเท้าออนไลน์ก็ขายได้เกินความคาดหวังมากกว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่เกือบ 10 เท่า

จนเรียนจบตัดสินใจไปทำงานที่มูลนิธิพัฒนาตัวเองแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนฝีมือก่อนมาสร้างธุรกิจตัวเองจริงจัง ด้วยความอยากลองของจัดการ Rebrand โปรเจคค่ายเด็กใหม่ ทำให้ดึงดูดเด็กเก่งต่างมหาวิทยาลัยร่วมก่อตั้งเพจ 'เกลา นิสัยอันตราย' โดยช่วง 2 ปีแรกที่ก่อตั้งคุณอีฟเป็นผู้ดูแล Branding และ Content ทั้งหมด

ผ่านงานเบื้องหลังสัมภาษณ์จัดทำคลิป 3 นาทีบุคคลระดับประเทศมาหลากหลาย อาทิ นาย ณภัทร ดร.ชัชชาติ ครูเงาะ รสสุคนธ์กองเกตุ เป็นต้น

ปัจจุบันได้ส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องดูแลต่อและนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาเปิดบริษัทต่อยอดให้กับผู้ประกอบการตัวจริงได้มีตัวตนบนโลก Online

ภารกิจ "ตัวจริงต้องมีที่ยืน"

คุณจะได้ร่วมงานกับทีมชุ่มฉ่ำ ทีมที่ทุกคนเรามีจุดยืนเดียวกันคือทำให้ผู้ประกอบการที่เป็น 'ตัวจริง' ในวงการได้มีที่ยืน มีตัวตนในสังคมมากขึ้น

ตัวจริงในนิยามของชุ่มฉ่ำคือ ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจในการทำธุรกิจสุจริต ซื่อสัตย์ มีสินค้าที่ Feedback ดีมากกว่าเสีย

เราอยากเป็นเบื้องหลังร่วมสร้างบุคคลต้นแบบที่ดีทางธุรกิจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เดินรอยตาม

เราไม่ใช่ Agency ที่ทำให้ใครก็ได้

ที่นี่คุณจะได้ร่วมงานกับเราต่อเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เป็นข้อดีของทั้งสองฝ่าย

ทีมชุ่มฉ่ำยึดหลักการทำงานบนพื้นฐานของความสุข ความสุขเกิดขึ้นจากการได้ร่วมงานกับลูกค้าที่ใช่ ลูกค้าที่เชื่อใจกัน เหมือนคนตกลงเป็นแฟนกัน

ถ้าต่างฝ่ายต่างเคมีเข้ากัน ความสัมพันธ์ดี มีความสุข ผลงานก็จะออกมาดี ทำงานกับทีมที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ลูกค้าก็จะได้งานที่ประณีต